ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพุปลาไหล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
4
9
1
อบ.2
7
14
21
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
22
25
47
3
ป.1
8
3
11
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
35
31
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
56
113
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...