ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพรหมราช ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
1
5
1
อบ.2
12
6
18
1
อบ.3
13
14
27
1
รวม อบ.
29
21
50
3
ป.1
15
6
21
1
ป.2
15
23
38
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
13
6
19
1
รวมประถม
68
58
126
6
ม.1
13
8
21
1
ม.2
13
10
23
1
ม.3
10
3
13
1
รวมมัธยมต้น
36
21
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
133
100
233
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...