ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
10
7
17
2
ป.1
4
13
17
1
ป.2
9
3
12
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
48
48
96
6
ม.1
12
14
26
1
ม.2
10
9
19
1
ม.3
11
8
19
1
รวมมัธยมต้น
33
31
64
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
86
177
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...