ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
12
12
24
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
8
3
11
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
9
2
11
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
51
26
77
6
ม.1
2
1
3
1
ม.2
5
2
7
1
ม.3
5
1
6
1
รวมมัธยมต้น
12
4
16
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
42
117
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...