ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
3
9
1
อบ.2
4
1
5
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
15
10
25
3
ป.1
5
5
10
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
1
4
5
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
27
25
52
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
35
77
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...