ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
6
10
1
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
10
4
14
1
รวม อบ.
25
18
43
3
ป.1
5
5
10
1
ป.2
8
1
9
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
6
12
18
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
33
28
61
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
46
104
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...