ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
38
29
67
3
อบ.3
32
35
67
3
รวม อบ.
70
64
134
6
ป.1
59
48
107
4
ป.2
48
46
94
4
ป.3
64
51
115
5
ป.4
55
50
105
4
ป.5
62
51
113
5
ป.6
64
74
138
5
รวมประถม
352
320
672
27
ม.1
63
23
86
4
ม.2
53
39
92
4
ม.3
47
19
66
3
รวมมัธยมต้น
163
81
244
11
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
585
465
1,050
44
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...