ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
9
13
1
อบ.2
17
20
37
2
อบ.3
21
21
42
2
รวม อบ.
42
50
92
5
ป.1
35
28
63
2
ป.2
17
30
47
2
ป.3
35
28
63
2
ป.4
36
29
65
2
ป.5
39
37
76
2
ป.6
39
26
65
2
รวมประถม
201
178
379
12
ม.1
34
31
65
2
ม.2
31
20
51
2
ม.3
27
13
40
2
รวมมัธยมต้น
92
64
156
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
335
292
627
23
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...