ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหลุมเงิน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
9
6
15
2
ป.1
7
1
8
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
29
24
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
38
30
68
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...