ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
8
20
1
อบ.3
10
12
22
1
รวม อบ.
22
20
42
2
ป.1
7
22
29
1
ป.2
13
21
34
1
ป.3
14
12
26
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
14
12
26
1
ป.6
12
10
22
1
รวมประถม
69
84
153
6
ม.1
8
5
13
1
ม.2
10
9
19
1
ม.3
12
11
23
1
รวมมัธยมต้น
30
25
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
121
129
250
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...