ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อปลา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
12
21
1
อบ.3
14
9
23
1
รวม อบ.
23
21
44
2
ป.1
4
11
15
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
14
7
21
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
4
9
13
1
รวมประถม
40
47
87
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
68
131
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...