ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
6
20
1
อบ.3
15
17
32
1
รวม อบ.
29
23
52
2
ป.1
16
19
35
1
ป.2
29
14
43
2
ป.3
12
14
26
1
ป.4
18
14
32
1
ป.5
17
12
29
1
ป.6
17
16
33
1
รวมประถม
109
89
198
7
ม.1
12
15
27
1
ม.2
15
12
27
1
ม.3
10
8
18
1
รวมมัธยมต้น
37
35
72
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
175
147
322
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...