ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
15
16
31
2
ป.1
3
10
13
1
ป.2
11
2
13
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
7
2
9
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
42
29
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
45
102
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...