ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
5
18
1
อบ.3
12
8
20
1
รวม อบ.
25
13
38
2
ป.1
10
8
18
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
13
6
19
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
8
11
19
1
รวมประถม
50
50
100
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
63
138
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...