ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองเตย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
5
12
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
16
15
31
3
ป.1
8
2
10
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
40
30
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
45
101
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...