ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
7
12
1
อบ.2
19
9
28
1
อบ.3
12
11
23
1
รวม อบ.
36
27
63
3
ป.1
11
8
19
1
ป.2
13
16
29
1
ป.3
18
24
42
1
ป.4
8
14
22
1
ป.5
21
12
33
1
ป.6
20
21
41
1
รวมประถม
91
95
186
6
ม.1
18
12
30
1
ม.2
20
11
31
1
ม.3
17
13
30
1
รวมมัธยมต้น
55
36
91
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
182
158
340
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...