ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนางเหริญ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
11
6
17
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
22
15
37
3
ป.1
11
10
21
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
44
43
87
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
58
124
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...