ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโคกสระน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
12
13
25
3
ป.1
2
6
8
1
ป.2
3
8
11
1
ป.3
9
3
12
1
ป.4
2
8
10
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
30
34
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
47
89
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...