ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหลุมข้าว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
7
2
9
1
รวม อบ.
10
6
16
2
ป.1
5
1
6
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
38
25
63
6
ม.1
14
8
22
1
ม.2
8
2
10
1
ม.3
4
7
11
1
รวมมัธยมต้น
26
17
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
48
122
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...