ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่สำโรง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
16
12
28
2
ป.1
10
9
19
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
14
6
20
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
56
41
97
6
ม.1
6
11
17
1
ม.2
11
1
12
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
26
17
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
70
168
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...