ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
14
6
20
1
อบ.3
17
11
28
1
รวม อบ.
33
18
51
3
ป.1
8
13
21
1
ป.2
7
14
21
1
ป.3
19
12
31
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
13
9
22
1
รวมประถม
65
65
130
6
ม.1
17
18
35
1
ม.2
16
14
30
1
ม.3
13
10
23
1
รวมมัธยมต้น
46
42
88
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
144
125
269
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...