ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกโจด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
11
2
13
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
19
7
26
3
ป.1
6
2
8
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
4
1
5
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
29
22
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
29
77
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...