ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
13
25
1
อบ.3
14
7
21
1
รวม อบ.
26
20
46
2
ป.1
11
13
24
1
ป.2
12
13
25
1
ป.3
19
16
35
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
16
10
26
1
รวมประถม
75
68
143
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
88
189
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...