ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
4
10
1
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
19
20
39
3
ป.1
9
5
14
1
ป.2
5
13
18
1
ป.3
5
14
19
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
37
52
89
6
ม.1
9
13
22
1
ม.2
7
8
15
1
ม.3
10
4
14
1
รวมมัธยมต้น
26
25
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
97
179
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...