ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระตะเคียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
12
30
1
อบ.3
14
16
30
2
รวม อบ.
32
28
60
3
ป.1
10
22
32
1
ป.2
21
22
43
2
ป.3
17
18
35
1
ป.4
14
9
23
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
13
12
25
1
รวมประถม
88
97
185
7
ม.1
16
7
23
1
ม.2
10
4
14
1
ม.3
8
3
11
1
รวมมัธยมต้น
34
14
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
154
139
293
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...