ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสนวน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
11
12
23
1
รวม อบ.
20
23
43
2
ป.1
14
9
23
1
ป.2
11
5
16
1
ป.3
11
13
24
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
8
12
20
1
รวมประถม
61
57
118
6
ม.1
5
6
11
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
7
6
13
1
รวมมัธยมต้น
19
17
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
97
197
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...