ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสันติสุข ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
14
33
2
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
31
24
55
3
ป.1
12
13
25
1
ป.2
10
20
30
1
ป.3
16
11
27
1
ป.4
11
14
25
1
ป.5
22
17
39
2
ป.6
13
18
31
1
รวมประถม
84
93
177
7
ม.1
12
21
33
2
ม.2
17
12
29
1
ม.3
18
14
32
2
รวมมัธยมต้น
47
47
94
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
162
164
326
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...