ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
40
27
67
3
อบ.3
37
44
81
3
รวม อบ.
77
71
148
6
ป.1
53
44
97
3
ป.2
40
44
84
3
ป.3
37
33
70
3
ป.4
50
40
90
3
ป.5
37
47
84
3
ป.6
40
40
80
3
รวมประถม
257
248
505
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
334
319
653
24
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...