ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
3
8
11
1
รวม อบ.
8
12
20
2
ป.1
1
7
8
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
30
32
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
38
44
82
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...