ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
25
20
45
2
อบ.3
19
19
38
2
รวม อบ.
44
39
83
4
ป.1
18
11
29
2
ป.2
22
18
40
2
ป.3
23
25
48
2
ป.4
14
10
24
2
ป.5
23
19
42
2
ป.6
22
22
44
2
รวมประถม
122
105
227
12
ม.1
18
14
32
1
ม.2
16
18
34
1
ม.3
16
16
32
1
รวมมัธยมต้น
50
48
98
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
216
192
408
19
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...