ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลำไซกง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
7
2
9
1
รวม อบ.
18
9
27
3
ป.1
6
5
11
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
25
24
49
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
33
76
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...