ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตะแบกวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
11
16
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
14
20
34
2
ป.1
9
11
20
1
ป.2
13
12
25
1
ป.3
7
16
23
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
13
15
28
1
ป.6
14
19
33
1
รวมประถม
63
80
143
6
ม.1
18
10
28
1
ม.2
4
13
17
1
ม.3
6
9
15
1
รวมมัธยมต้น
28
32
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
132
237
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...