ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหิน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
5
8
1
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
3
9
12
1
รวม อบ.
11
20
31
3
ป.1
7
10
17
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
1
4
5
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
23
35
58
6
ม.1
7
5
12
1
ม.2
9
1
10
1
ม.3
7
3
10
1
รวมมัธยมต้น
23
9
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
64
121
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...