ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
11
10
21
2
ป.1
13
7
20
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
8
12
20
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
54
49
103
6
ม.1
7
3
10
1
ม.2
9
6
15
1
ม.3
6
2
8
1
รวมมัธยมต้น
22
11
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
70
157
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...