ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปางไม้ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
12
6
18
2
ป.1
8
2
10
1
ป.2
8
2
10
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
41
29
70
6
ม.1
8
2
10
1
ม.2
6
5
11
1
ม.3
13
5
18
1
รวมมัธยมต้น
27
12
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
47
127
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...