ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
14
24
1
อบ.3
11
5
16
1
รวม อบ.
21
19
40
2
ป.1
6
12
18
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
14
7
21
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
48
42
90
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
61
130
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...