ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านประชาสันต์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
9
17
1
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
15
18
33
3
ป.1
0
6
6
1
ป.2
2
3
5
1
ป.3
5
10
15
1
ป.4
6
2
8
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
3
2
5
1
รวมประถม
24
27
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
45
84
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...