ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
17
16
33
1
รวม อบ.
25
27
52
2
ป.1
14
10
24
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
22
16
38
1
ป.4
9
15
24
1
ป.5
8
15
23
1
ป.6
9
12
21
1
รวมประถม
72
78
150
6
ม.1
17
8
25
1
ม.2
14
19
33
1
ม.3
16
5
21
1
รวมมัธยมต้น
47
32
79
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
144
137
281
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...