ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองขนาก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
12
3
15
1
รวม อบ.
17
9
26
2
ป.1
16
6
22
1
ป.2
7
12
19
1
ป.3
8
3
11
1
ป.4
9
11
20
1
ป.5
4
11
15
1
ป.6
14
9
23
1
รวมประถม
58
52
110
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
61
136
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...