ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแดง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
12
15
27
3
ป.1
11
8
19
1
ป.2
11
14
25
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
8
17
25
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
55
57
112
6
ม.1
7
9
16
1
ม.2
4
5
9
1
ม.3
7
12
19
1
รวมมัธยมต้น
18
26
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
98
183
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...