ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
13
25
2
อบ.3
18
11
29
2
รวม อบ.
30
24
54
4
ป.1
23
29
52
2
ป.2
13
12
25
1
ป.3
22
22
44
2
ป.4
20
10
30
1
ป.5
16
17
33
1
ป.6
20
20
40
2
รวมประถม
114
110
224
9
ม.1
26
19
45
1
ม.2
19
13
32
1
ม.3
16
14
30
1
รวมมัธยมต้น
61
46
107
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
205
180
385
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...