ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
0
2
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
8
6
14
2
ป.1
3
2
5
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
5
0
5
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
24
20
44
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
26
58
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...