ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
8
13
1
อบ.2
13
11
24
1
อบ.3
9
13
22
1
รวม อบ.
27
32
59
3
ป.1
18
25
43
2
ป.2
24
23
47
2
ป.3
27
21
48
2
ป.4
30
29
59
2
ป.5
23
28
51
2
ป.6
25
39
64
2
รวมประถม
147
165
312
12
ม.1
25
31
56
2
ม.2
31
19
50
2
ม.3
29
30
59
2
รวมมัธยมต้น
85
80
165
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
259
277
536
21
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...