ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
15
17
32
1
รวม อบ.
22
21
43
2
ป.1
32
35
67
2
ป.2
40
41
81
3
ป.3
44
34
78
3
ป.4
36
29
65
2
ป.5
48
42
90
3
ป.6
35
38
73
3
รวมประถม
235
219
454
16
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
257
240
497
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...