ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระประทีป ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
13
7
20
1
รวม อบ.
18
16
34
2
ป.1
7
11
18
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
8
14
22
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
53
53
106
6
ม.1
15
8
23
1
ม.2
4
5
9
1
ม.3
0
3
3
1
รวมมัธยมต้น
19
16
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
85
175
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...