ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
7
9
1
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
17
23
40
3
ป.1
4
4
8
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
33
31
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
54
104
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...