ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
6
10
16
1
รวม อบ.
20
25
45
3
ป.1
12
9
21
1
ป.2
13
11
24
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
16
9
25
1
รวมประถม
71
59
130
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
84
175
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...