ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซับไทรทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
14
8
22
2
ป.1
7
12
19
1
ป.2
13
5
18
1
ป.3
2
7
9
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
41
38
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
46
101
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...