ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
9
9
18
2
ป.1
4
2
6
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
31
35
66
6
ม.1
8
2
10
1
ม.2
8
12
20
1
ม.3
13
5
18
1
รวมมัธยมต้น
29
19
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
63
132
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...