ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุตะโก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
11
16
1
อบ.3
16
6
22
1
รวม อบ.
21
17
38
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
11
13
24
1
ป.3
15
6
21
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
60
54
114
6
ม.1
5
7
12
1
ม.2
3
6
9
1
ม.3
9
8
17
1
รวมมัธยมต้น
17
21
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
92
190
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...